Logo Alliance Française

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław (zwany dalej Alliance Française) z siedzibą we Wrocławiu 50-116, Rynek 58, wpisany do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000266586, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8971727884.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów oraz słuchaczy  będą przechowywane i przetwarzane elektronicznie, oraz w postaci dokumentów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,  w zakresie koniecznym do realizacji umów /zamówień lub dokonania rezerwacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy pomiędzy Alliance Française a klientem lub realizacji dokonanych rezerwacji, stanowi jednak warunek realizacji tej umowy lub rezerwacji.

Na podstawie udzielonej zgody Alliance Française może przetwarzać dane osobowe klientów i słuchaczy w celu promocji organizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz w celach marketingowych.

Na podstawie odrębnie udzielonej zgody Alliance Française może rozpowszechniać wizerunek klienta lub słuchacza utrwalony w postaci zdjęć wykonanych podczas prowadzenia kursu języka obcego lub podczas imprez organizowanych przez Alliance Française. Rozpowszechnienie wizerunku może następować poprzez jego wykorzystanie w materiałach reklamowych Alliance Française lub na stronie internetowej Alliance Française.             

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dane osobowe klientów oraz słuchaczy będą przetwarzane jedynie na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela. Osobom, których dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Alliance Française przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), zrealizujemy tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy administratora danych.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami