Logo Alliance Française

26–30.05.2021 r., Wrocław

Dyrektor generalny: Andrzej Kosendiak

Dyrektor artystyczny: Pierre Jodlowski

Miejsce koncertów: Narodowe Forum Muzyki

Tytuł przewodni edycji: „RYTUAŁY”

10. edycja festiwalu Musica Electronica Nova jest poświęcona tematowi rytuałów. Dyrektor artystyczny festiwalu Pierre Jodlowski zaprosił do współpracy twórców – kompozytorów i wykonawców – którym stawia liczne pytania: „Czy granice geograficzne nadal istnieją w sztuce i nowych technologiach? Czy nadal możliwe jest przenikanie się kultur, które nie doprowadzi do uniformizacji? Czy nadal jesteśmy w stanie inspirować się tradycyjnymi kulturami? Jakie miejsce zajmuje archaizm w świecie naznaczonym przez nieustanną kontrolę?”. Słowo „rytuał” będzie rozpatrywane w kilku aspektach, m.in. podczas wydarzeń Rytuał: Ciało, Rytuał: Maszyny i Rytuał: Głos. W programach koncertów znalazły się różnorodne utwory, przeznaczone zarówno na mniejsze, jak i na większe składy. Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest realizowanie projektów także spoza domeny czysto muzycznej, stąd obecność w programie tańca, instalacji, performance’u i wideo. Jest to zgodne z kierunkiem rozwoju muzyki współczesnej i poszerzaniem przez kompozytorów zakresu środków artystycznych używanych do tworzenia nowych wizji.

Jednym z głównych celów festiwalu jest zamawianie nowych utworów, które po raz pierwszy są prezentowane właśnie we Wrocławiu, co dodatkowo podkreśla nowatorski charakter całego przedsięwzięcia. Fascynującym aspektem obcowania z muzyką najnowszą jest obserwowanie, w jaki sposób dzieła potrafią „rezonować” nie tylko z projektami powstałymi na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, lecz także z muzyką tradycyjną. Podczas tej edycji publiczność z pewnością znajdzie okazję, aby zatrzymać się i powrócić do tzw. muzyki rytuału. Jedno z najważniejszych pytań, które zadają organizatorzy, dotyczy przyczyn pisania muzyki. Dlaczego dzisiaj ciągle powstają nowe kompozycje? Jakie jest ich znaczenie? Być może podczas tegorocznej edycji wykształcą się nowe rytuały muzyczne wyznaczające nowe kierunki w sztuce.

http://musicaelectronicanova.pl/

https://www.nfm.wroclaw.pl/

Soyez informés des actualités de l’Alliance